Як заключити договір оренди об'єкту нерухомості

Для того, щоб отрмати можливість орендувати приміщення об'єкту нерухомості, що знаходиться у комунальній власності, необхідно прийняти участь у конкурсі на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Покровська. Оголошення про конкурс подається у виданні "МАЯК" та на данному веб-сервісі.

Зазначається адреса розташування об'єкту нерухомості, вартість об’єкту за незалежною оцінкою, початковий розмір орендної плати. Розмір орендної плати визначається згідно Методики розрахунку й порядку  використання плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності  територіальної  громади  м. Красноармійська від  27.06.2012р. №6/19-5.

Основні умови конкурсу:

- запропонований найбільший розмір орендної  плати за  використання об'єкта  оренди;

- своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (до 10 числа наступного за звітним місяцем);

- своєчасне проведення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна за рахунок орендаря;

- належне утримання та використання об’єкта оренди та прилеглої території;

- збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки орендованого майна;

- дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта оренди;

- страхування орендованого майна протягом місяця після укладання договору оренди на користь орендодавця;

- вказується строк оренди.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні  виконання інших умов конкурсу.

Конкурс проводиться в Житлово – комунальному відділі Покровської міської ради через 7 календарних днів після опублікування оголошення про консурс за адресою:

85300 м. Покровськ, вул.Європейська, буд.22б.

Пропозиції подаються в окремому конверті з написом "На конкурс", вказівкою об'єкту оренди, найменування і адреси заявника, запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної  комісії наступні матеріали:

1.Заява про участь у конкурсі.

2. Пропозиції щодо розміру орендної плати (не нижче розрахункової відповідно з Методикою розрахунку й порядку використання плати за  оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної  громади м. Красноармійська від 27.06.2012р. №6/19-5).

3. Інформацію про раніше укладені договори оренди майна й виконання їхніх умов.

4.Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, що є юридичною особою: 

- документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені  копії установчих документів;

- відомості про фінансове становище (платоспроможності) учасника конкурсу з  обліком дебіторської й кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про  те, що у відношенні його не порушена справа про  банкрутство;

- довідку  з єдиного державного реєстру  підприємств і  організацій  України.

б) для учасників, що є фізичною  особою:

- копію  документа, що засвідчує особу учасника конкурсу або належним  чином оформлене  доручення, видану представникові  фізичної  особи;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької   діяльності;

- декларацію  про  доходи.

5. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті  договору оренди).

6. Додаткові пропозиції до договору оренди - варіанти поліпшення  орендованого майна.

Кінцевий  термін прийняття  пропозиції учасників конкурсу  - за  3 дні до дати проведення конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: 85300 м.Покровськ, вул.Європейська, буд.22б.