Перелік документів до 4 пункту (Інформації для потенційних орендарів)

Зразок (пункт  4)

 

Директору Департамента фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

 

від ____________________________

 

зазначаються контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ

 

 

Заява про включення майна до Переліку другого типу

 

Прошу(-имо) розглянути питання включення майна -______________________________

_______________________________________________________________________________,

(зазначається вся відома інформація про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати)   

площею _______ кв.м, розташоване за адресою: Донецька обл., _____________________________________________, до Переліку другого типу.

Бажаний строк оренди - ___________.

(в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, додатково зазначається бажаний графік використання об’єкта)

Цільове призначення - ______________________________________________.

(вказується цільове призначення використання об’єкта оренди згідно з додатком)

Обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу ________________________________________________________________________________

Контактні дані: ____________________________________________________.

(вказується поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти ініціатора оренди)

Відповідність вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» гарантую.

 

Додатки:

(відповідно до абзацу 8 пункту 15 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, додаються документи згідно Додатку 1 «Перелік документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою про оренду об’єкта з Переліку другого типу»)

 

 

Керівник                                    _______________________                      П.І.Б

                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ПЕРЕЛІК
категорій за цільовим призначенням об’єктів оренди

Номер категорії

Назва категорії

Для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений статтею 15 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”

1

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

2

Пенсійний фонд України та його органи

3

Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв

4

Громадські організації (об’єднання) у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

5

Музеї

6

Громадські організації (об’єднання) ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

7

Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ

8

Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

9

Заклади освіти

10

Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

11

Редакції державних і комунальних періодичних видань, державні видавництва, підприємства книгорозповсюдження, вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

12

Громадська приймальня народного депутата України або депутата місцевої ради

13

Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні

14

Організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів

15

Проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

або 

 

Зразок (пункт 4)

 

Директору Департамента фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

 

від____________________________

 

зазначаються контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ

 

 

Заява про включення майна до Переліку першого типу

 

Прошу(-имо) розглянути питання включення майна -______________________________

_______________________________________________________________________________,

(зазначається вся відома інформація про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати)   

площею _______ кв.м, розташоване за адресою: Донецька обл., _____________________________________________, до Переліку першого типу.

Бажаний строк оренди - ___________.

(в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, додатково зазначається бажаний графік використання об’єкта)

Цільове призначення - ______________________________________________.

(вказується цільове призначення використання об’єкта оренди згідно з додатком)

 

Контактні дані: ____________________________________________________.

(вказується поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти ініціатора оренди)

 

 

Додатки:

копія ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб).

 

 

Керівник                                    _______________________                      П.І.Б

                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ПЕРЕЛІК
категорій за цільовим призначенням об’єктів оренди

Номер категорії

Назва категорії

Для нерухомого майна

1

Офісні приміщення, коворкінги.

Об’єкти поштового зв’язку та розміщення суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень.

Редакції засобів масової інформації, видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції.

Ломбарди, відділення банків, інших провайдерів фінансових послуг

2

Громадські об’єднання та благодійні організації

3

Бібліотеки. Театри. Кінотеатри, діяльність з кінопоказів

4

Центри раннього розвитку дитини.

Діяльність у сфері освіти, курси і тренінги

5

Тренажерні зали, заклади фізичної культури і спорту, діяльність з організації та проведення занять різними видами спорту

6

Заклади охорони здоров’я, клініки, лікарні, приватна медична практика.

Аптеки.

Ветеринарні лікарні (клініки), лабораторії ветеринарної медицини, ветеринарні аптеки.

Медичні лабораторії

7

Науково-дослідні установи, наукові парки

8

Заклади харчування, кафе, бари, ресторани, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи.

Торговельні об’єкти, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи

9

Заклади харчування, їдальні, буфети, кафе, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи.

Торговельні об’єкти, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

10

Склади. Камери схову, архіви

11

Нічні клуби. Ресторани з нічним режимом роботи (після 22 год). Сауни, лазні. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності. Готелі, хостели, турбази, мотелі, кемпінги, літні будиночки. Комп’ютерні клуби та Інтернет-кафе

12

Проведення виставок

13

Пункти обміну валюти, банкомати, платіжні термінали. Торговельні автомати. Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги зв’язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, передання сигналу мовлення. Розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спорудах. Продаж книг, газет і журналів

14

Майстерні, ательє. Салони краси, перукарні. Надання інших побутових послуг населенню

15

Ритуальні послуги. Громадські вбиральні. Збір і сортування вторинної сировини

16

Стоянки автомобілів. Розміщення транспортних підприємств з перевезення пасажирів і вантажів. Станції технічного обслуговування автомобілів

17

Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють іншу виробничу діяльність

18

Інше

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою про оренду об’єкта з Переліку другого типу

Потенційний орендар

Перелік документів*

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, у тому числі Пенсійний фонд України та його органи, державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв

копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

інформація про реєстрацію згідно з вимогами законодавства та її внесення органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (крім державних та комунальних підприємств у сфері культури і мистецтв)

2. Релігійна організація

копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

статут (положення) релігійної організації та документи, що підтверджують її реєстрацію в порядку, передбаченому статтею 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”

3. Дипломатичне представництво, консульська установа іноземних держав, представництво міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій

копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

документ, що посвідчує статус відповідного представництва, установи чи організації

4. Музей

установчий документ музею, а також документи, які підтверджують виконання засновниками музею вимог, передбачених частиною третьою статті 7 Закону України “Про музеї та музейну справу”. Документи щодо матеріальної бази та її оснащення подаються в разі їх наявності

5. Заклад освіти будь-якої форми власності, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності

установчий документ юридичної особи, яка отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності, та документ, що підтверджує наявність ліцензії на право провадження відповідного виду освітньої діяльності (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

6. Громадська організація (об’єднання) ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

установчий документ

витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, що підтверджує перебування в ньому організації/установи не менше 12 місяців до дати подання заяви

баланс і звіт про використання доходів (прибутків) за останній повний рік

перелік членів та/або засновників з інформацією про загальну суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування її статутної діяльності (за наявності - також і за останні два роки)

інформація про суми благодійних внесків (пожертв), залучених за останній звітний рік (за наявності - також і за останні два роки)

за наявності - інформація про суму міжнародної технічної допомоги, отриманої від іноземної держави, уряду, уповноваженої урядом іноземної держави органу або організації, іноземного муніципального органу або міжнародної організації, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, за поточний рік (за наявності - також і за останні два роки)

за наявності - інформація про фінансування та/або підтримку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

біографічна довідка про всіх членів керівних органів, що містить прізвище, ім’я і по батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи за останні десять років та інформацію про членство в інших громадських, та/або благодійних об’єднаннях станом на дату складення довідки

інформація про поточних членів, керівників та засновників організації, що включає їх прізвище, ім’я і по батькові

інформація про майнову базу організації/установи, зокрема про приміщення, в яких організація/установа провадить діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (в межах відповідного населеного пункту/територіальної громади)

звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити:

- інформацію про громадські, благодійні, інші заходи, проведені організацією/установою та/або за її участю, за напрямами статутної діяльності такої організації/установи, що включає тему заходу, мету його проведення, кількість людей, що відвідали заходи, із розміщенням фотозвіту заходів, дати і точні адреси їх проведення

- інформацію про реалізовані проекти

лист за підписом керівника про оприлюднення копій документів, зазначених у абзацах третьому -одинадцятому цього пункту, на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) організації із наведенням адреси веб-сайту або гіперпосилання на сторінку чи профіль у соціальній мережі

обґрунтування потреби в оренді об’єкта, щодо якого подана заява

докази перебування професійних лікарів та/або психологів у трудових відносинах з організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, які свідчать про наявність трудових відносин)

7. Громадська організація (об’єднання) у сфері культури і мистецтв

документи, передбачені абзацами першим - тринадцятим пункту 6 цього додатка

докази перебування представників творчих професій у трудових відносинах з організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, що підтверджують наявність трудових відносин)

8. Національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні

статут (положення) творчої спілки, зареєстрований в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України “Про професійних творчих працівників і творчі спілки”

витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій

баланс і звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за останній повний рік

перелік членів творчої спілки (у кількості не менше 100 для національних творчих спілок), складений на дату звернення

лист за підписом керівника організації про оприлюднення копій документів, зазначених у абзацах першому - четвертому цього пункту, на веб-сайті спілки із наведенням гіперпосилання на веб-сайт, де оприлюднені відповідні документи

документ, який підтверджує членство заявника у відповідній національній творчій спілці (подається у разі індивідуального звернення члена такої спілки)

9. Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ

державна або комунальна установа подає установчий документ реабілітаційної установи та документ, що підтверджує наявність ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені абзацами першим - тринадцятим пункту 6 цього додатка

10. Державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги державної або комунальної форми власності, подає установчий документ юридичної особи та витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені абзацами першим - тринадцятим пункту 6 цього додатка, а якщо підприємство, установа або заклад є господарським товариством - документи, передбачені абзацами першим, третім, четвертим, шостим - тринадцятим пункту 6 цього додатка

11. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження, вітчизняне видавництво та підприємство книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

установчий документ юридичної особи

довідка про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, надана у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження)

12. Народний депутат України

посвідчення народного депутата України, заява народного депутата України про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень, у якій зазначається відсутність у депутата інших приймалень

Якщо народний депутат України обраний по одномандатному виборчому округу, то у своїй заяві він зазначає номер відповідного округу

13. Депутат місцевої ради для розміщення громадської приймальні такого депутата

копія посвідчення депутата місцевої ради та заява депутата місцевої ради про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень

інші документи, передбачені рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування

14. Потенційний орендар для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів

установчий документ юридичної особи

документ, що підтверджує проведення відповідного заходу, у якому зазначено дату та строк його проведення

15. Суб’єкт виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

установчий документ юридичної особи

документ, що підтверджує проведення відповідного заходу, в якому зазначено дату та строк його проведення

 

Установчий документ (статут) подається потенційним орендарем лише у разі, коли відповідний установчий документ (статут) не оприлюднено на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

_________
* Подається оригінал або належним чином завірена копія документа