Про Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин

Начальник відділу: Аржавітін Валерій Віталійович

Адреса: м. Покровськ, вул.Центральна, 148, тел.(0623) 52-19-15; e-mail: architecture@pokrovsk-rada.gov.ua

Графік роботи:

понеділок – четвер

з 8.00 до 17.00

п’ятниця – з 8.00 до 15.45

перерва – з 12.00 до 12.45

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1 Забезпечення реалізації державної політики в сфері архітектури, містобудування, ведення містобудівного кадастру, державного архітектурнобудівельного контролю та земельних відносин на території міст Покровськ і Родинське та смт. Шевченко Донецької області.

2.2 Аналіз стану містобудування, організація розробки, експертизи та подання на узгодження в установленому порядку генерального плану міста Покровськ, плану зонування території, іншої містобудівної документації.

2.3 Координація діяльності: - суб’єктів містобудування відносно комплексного розвитку і забудови територій, поліпшення його архітектурного вигляду; - підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері містобудування та архітектури.

2.4. Забезпечення дотримання діючого містобудівного законодавства, затвердженої містобудівної документації.

2.5. Участь у розробленні містобудівної документації, проектів програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм.

2.6. Створення системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

2.7. Здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. У сфері містобудування та архітектури:

3.1.1 Готує пропозиції для програм соціально-економічного розвитку міста Покровськ і подає їх на розгляд міської ради.

3.1.2. Розглядає пропозиції по визначенню територій для містобудівних потреб згідно із законодавством.

3.1.3. Вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

3.1.4. Видає забудовникам в порядку, згідно чинного законодавства, містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

3.1.5. Видає забудовникам в порядку, згідно чинного законодавства, будівельні паспорти забудови земельних ділянок.

3.1.6. Координує роботу з розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, готує та видає паспорт прив’язки тимчасової споруди, який є дозволом на її розміщення;

3.1.7. Організує реєстрацію, збереження та систематизацію топографогеодезичних і інженерно-геологічних матеріалів.

3.1.8. Бере участь у розробленні проектів благоустрою територій. Погоджує містобудівне та архітектурне проектне рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення..

3.1.9. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.1.10. Забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції управління, приймає відповідні рішення.

3.1.11. Координує роботу з розміщення зовнішньої реклами на території міста.

3.1.12. Координує роботу з пайової участі забудовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста. Готує проекти договорів щодо пайової участі між забудовником та міською радою.

3.1.13. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради з питань, що належать до компетенції управління.

3.1.14. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.2. У сфері державного архітектурно-будівельного контролю:

3.2.1 Надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

3.2.2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків.

3.2.3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

3.2.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів.

3.2.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.2.6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.2.7. Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

3.2.8. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.3. У сфері земельних відносин:

3.3.1. Підготовка питань щодо розпорядження землями територіальної громади міста відповідно до Земельного кодексу України, у тому числі: - щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб; - щодо надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності - щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;

3.3.2. Організація землеустрою.

3.3.3. Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства. 3.3.4. Інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Покровської міської ради.

3.3.5.Внесення пропозицій до відповідних виконавчих органів та органів місцевого самоврядування щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст.

3.3.6.Прийняття участі у складі відповідних комісій щодо розгляду земельних спорів у випадках, встановлених Земельним кодексом України.

3.3.7. Підготовка проектів договорів оренди землі, додаткових угод до договорів, що укладаються міською радою та фізичними або юридичними особами. Ведення переліку укладених між міською радою та землекористувачами договорів оренди землі.

3.3.8. Участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин.

3.3.9. Організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції сектору.

3.3.10. Підготовка необхідних документів для проведення земельних торгів.

3.3.11. Підготовка та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

3.3.12. Підготовка проектів договорів про сплату авансового внеску в рахунокоплати вартості земельної ділянки; 3.3.13.Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

3.4. У сфері містобудівного кадастру:

3.4.1.Постійно отримує інформацію, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі, від базових суб’єктів містобудівного кадастру.

3.4.2. Здійснює первинну обробку, вхідний контроль та систематизацію отриманих даних і документів та вводить їх у базу даних інформаційної системи містобудівного кадастру.

3.4.3. Обслуговує програмні та технічні засоби інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру. 3.4.4. Обслуговує системи зберігання та архівування інформації.

3.4.5. Організує роботу з обміну інформації і обмін інформації з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами.

3.4.6. Організує роботу із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до нормативних документів.

3.4.7. Формує кадастрові документи та їх видачу у порядку, встановленому відповідним відділом містобудування та архітектури.

3.4.8.Узагальнює інформацію та складає аналітичні звіти про стан використання території, стан та зміни об’єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території.

3.4.9. Створює та веде базу метаданих про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, формує відкриті інформаційні ресурси містобудівного кадастру та забезпечує доступ до них в мережі геопорталів.

3.4.10. Формує кадастрові довідки на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання.

3.4.11. Забезпечує прямий санкціонований доступ до кадастрової системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

3.4.12. Адаптує та доповнює типовими методичними та нормативними документами ведення містобудівного кадастру. 3.4.13. Розвиває та вдосконалює засоби ведення містобудівного кадастру.

3.4.14. Запроваджує іншу діяльність щодо створення та ведення містобудівного кадастру, визначеного Положенням про містобудівний кадастр.