Про Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департамента: Добровольський Олександр Олександрович

Адреса: м. Покровськ, площа Шибанкова, буд. 11

email: depfin@pokrovsk-rada.gov.ua

Графік роботи:

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 15.45

перерва з 12.00 до 13.00

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

2.1. З питань фінансово-економічної політики:

2.1.1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики.

2.1.2. розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету.

 2.1.3. підготовка розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області.

 2.1.4. забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

 2.1.5. розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

 2.1.6. проведення аналізу фінансово-економічного стану міста, перспектив його подальшого розвитку.

2.1.7. здійснення контролю за дотриманням бюджетними установами, іншими підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

 2.1.8. здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координації в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.1.9. Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.

 2.1.10. Розробка програми економічного і соціального розвитку міста, координація роботи по її реалізації.

2.1.11. Забезпечення організаційно-методичного керівництва, координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради з питань розробки прогнозів економічного і соціального розвитку міста.

 2.1.12. Залучення підприємств, організацій і установ, незалежно від форми власності, до участі в розробці прогнозів економічного і соціального розвитку міста.

 2.1.13. Підготовка відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу міста.

 2.1.14. Аналіз, оцінка тенденцій, обґрунтування мети і пріоритетів соціальноекономічного розвитку міста.

 2.1.15. Підготовка матеріалів для заповнення соціально-економічного паспорта міста. 2.1.16. Здійснення регуляторної діяльності, підготовка та подання на затвердження міській раді плану регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування.

2.2. З питань управління активами:

 2.2.1. Здійснення за дорученням та на підставі рішень міської ради повноважень по володінню, користуванню та розпорядженню об’єктами права комунальної власності. 2.2.2. Захист інтересів міської ради та її виконавчого комітету (самопредставництво) у місцевих загальних судах, апеляційних судах, місцевих господарських судах, апеляційних господарських судах, місцевих загальних судах як адміністративних судах, окружних адміністративних судах, апеляційних адміністративних судах, Верховному Суді по цивільним, адміністративним, господарським, кримінальним та іншим справам, органах державної виконавчої служби, прокуратури, правоохоронних органах України під час розгляду справ у порядку позовного, окремого та іншого провадження з питань регулювання земельних відносин та володіння, користування i розпорядження об’єктами права комунальної власності.

2.2.3. Здійснення організаційних заходів щодо розпорядження землями в межах міста. 2.2.4. Проведення методичної, консультаційної роботи щодо інформування населення міста з питань, пов’язаних з регулюванням земельних відносин.

2.2.5. Здійснення, відповідно до чинного законодавства України, організаційних заходів щодо забезпечення прав громадян в сфері земельних відносин.

 2.2.6. Здійснення контролю за правильністю обліку та списанням майна, що є комунальною власністю міста.

2.2.7. Здійснення повноважень орендодавця відносно цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого індивідуально визначеного майна (у тому числі нежитлових приміщень, будівель, споруд), що є міською комунальною власністю.

 2.2.8. Організація та проведення приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності, в тому числі об’єктів незавершеного будівництва, проведення роботи з приватизованими об’єктами в постприватизаційний період.

 2.2.9. Проведення, у необхідних випадках, інвентаризації міської комунальної власності, в тому числі в зв’язку з наданням в оренду або приватизації об’єктів міської комунальної власності.

2.2.10. Виконання повноважень представника міської ради у господарських товариствах з часткою майна комунальної власності у статутному капіталі на підставі довіреності. 2.2.11. За дорученням міського голови проводить аналіз ефективності діяльності комунальних підприємств, установ, організацій шляхом інвентаризації наявності матеріальних ресурсів. За результатами складає аналітичну довідку, яка надається міському голові.

2.2.12. Здійснення функцій щодо надання в концесію, на підставі рішень міської ради, об’єктів права комунальної власності.

2.2.13. Підготовка та внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися в концесію.

 2.2.14. Ведення претензійно-позовної роботи щодо захисту майнових прав територіальної громади міста, в тому числі про стягнення з суб’єктів господарювання та фізичних осіб сум заборгованості, що утворилася внаслідок користування комунальним майном, а також щодо порушення вимог законодавства про приватизацію комунальної власності.

2.2.15. Підготовка на розгляд міської ради проектів рішень про прийняття нерухомого (а в окремих випадках і рухомого) майна до комунальної власності, передачі майна у державну власність, власність юридичних, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з питань розпорядження землями територіальної громади, у тому числі: - щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб; - щодо надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності; - щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст; організація землеустрою, інших питань у сфері регулювання земельних відносин відповідно до своєї компетенції.

 2.2.16. Підготовка на розгляд виконавчим комітетом міської ради проектів рішень про передачу майна з балансу одного суб’єкту міської комунальної власності на баланс іншому суб’єкту міської комунальної власності.

 2.2.17. Участь у прийманні майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради.

 2.2.18. Своєчасне та якісне опрацювання заяв, скарг звернень громадян та організацій, інформаційних запитів відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».