Про Житлово-комунальний відділ

Начальник відділу: Юзипович Олена Володимирівна

Адреса: м. Покровськ, вул. Європейська, 22 (Бібліотека ім. Шевченка)

(06239)2-92-40; 2-40-39

email: pokrovsk.jko@gmail.com

Графік роботи:

понеділок – четвер з 8.00 до 17.00

п’ятниця з 8.00 до 15.45

перерва з 12.00 до 12.45

 

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

- здійснення економічного аналізу діяльності підприємств комунальної власності щодо поліпшення якості обслуговування населення та підвищення ефективності роботи;

- прийняття участі у формуванні бюджету з благоустрою міста та житлово-комунального господарства;

- прийняття участі у підготовці та реалізації державних та місцевих програм розвитку житлово-комунальної сфери;

- розробляє та надає на затвердження програми з благоустрою міста та охорони навколишнього природного середовища, комплексного розвитку житлово-комунального господарства, забезпечує їх виконання;

- аналізує та узагальнює матеріали, які пов’язані з діяльністю житлово-комунальних підприємств;

- здійснює контроль за раціональним використанням бюджетних коштів; - отримує від підприємств, діяльність яких координується Відділом, статистичну та бухгалтерську звітність;

- здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету відповідно Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

- укладає господарські та цивільні договори, договори з підрядними організаціями на виконання робіт;
- контроль за проведенням робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг (мостів та шляхопроводів, які перебувають на балансі комунальних підприємств міста), зовнішнього освітлення, озеленення територій та утриманням об’єктів благоустрою;

- контроль за станом благоустрою та утриманням територій міста;

- здійснення керування з реформування житлово-комунального господарства міста, визначення шляхів його проведення;

- розроблення та внесення на затвердження міської ради, виконавчим комітетом нормативних документів, які спрямовують діяльність підприємств комунальної власності;

- здійснення контролю за відновленням елементів благоустрою зруйнованих внаслідок земляних робіт та складання протоколів щодо порушників правил благоустрою, згідно чинного законодавства;

- надавати послуги через Центр надання адміністративних послуг м.Покровськ (громадянам, підприємствам, організаціям та суб'єктам господарювання);

- видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою;

- видача ордерів по видаленню зелених насаджень.

- контролює утримання у належному стані цвинтарів, братських могил, пам'ятників та могил загиблих воїнів;

- організує своєчасний розгляд заяв і скарг громадян, а також комісійне обстеження та контроль за виконанням скарг;

- забезпечує контроль за підготовкою об'єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період;

- перевіряє і контролює виконання обсягів робіт із спеціалізованим підприємством по установці, ремонту, утриманню дорожніх знаків, світлофорних об'єктів, турнікетів тощо та розмітці автодоріг;

- підготовка документів та вжиття відповідних заходів щодо зарахування на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та зняття їх з квартирного обліку у випадках, передбачених законодавством;

- підготовка документації та вжиття відповідних заходів щодо перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку, за місцем проживання та внесення змін до облікових справ;

- підготовка документації та вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством, на звернення громадян з житлових питань та питань приватизації державного житлового фонду;

- сприяє у забезпеченні реалізації прав громадян на приватизацію житла;

- підготовка документації та вжиття необхідних заходів щодо ведення Єдиного реєстру громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання при міській раді на одержання жилих приміщень та внесення відповідних змін.

- реалізація державної політики у галузі управління комунальною власністю територіальної громади міста, комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою територій міста, надання ритуальних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт;

- організація виконання рішень органів виконавчої влади, міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради з питань управління комунальною власністю та житлово-комунальним господарством територіальної громади міста;

- виконання повноважень представника міської ради у господарських товариствах, де у статутному фонді є частка майна міської комунальної власності;

- здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності та контролює його ефективне використання, контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства;

- готує пропозиції та проекти рішень міської ради про прийом у міську комунальну власність майна відомчого підпорядкування, готує рішення про відчуження комунального майна;

- погоджує рішення про передачу майна з балансу одного підприємства на баланс іншого у межах міської комунальної власності;

- виступає у відповідності з рішенням власника Орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їх структурних підрозділів, що перебувають у комунальній власності, окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств;

- погоджує договори щодо оренди нерухомого майна, яке знаходиться в комунальній власності;

- укладає договори щодо вбудованих та окремо розташованих об’єктів нерухомого майна, яке знаходяться в комунальній власності;

- здійснює розрахунок орендної плати і контролює її подальше надходження на рахунок Відділу, вживає заходів щодо Орендаторів по ліквідації заборгованості по орендній платі;

- здійснює контроль за надходженням орендної плати від приміщень, переданих в оренду орендодавцями - комунальними підприємствами та установами міста;

- здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди;

- готує пропозиції та проекти відповідних рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, що входять до складу міської комунальної власності, здійснює контроль за ефективністю збереження та використання майна, що передане до господарського відання підприємств міської комунальної власності;

- узгоджує кошториси на проведення Орендарями ремонтних робіт та реконструкцій орендованих об’єктів;

- бере участь у створенні підприємств з колективною формою власності, до статутного фонду яких передане майно комунальної власності територіальної власності, приватних підприємств з часткою вкладу до статутного фонду (капіталу) створюваного підприємства у розмірі 24%;

- забезпечує проведення експертиз, інвентаризацій, списання комунального майна в установлених законом випадках;

- утворює комісії з інвентаризації майна, приймає на свій баланс, в окремих випадках, майно ліквідованих підприємств та вирішує баланс, в окремих випадках, майно ліквідованих підприємств та вирішує питання про його подальше використання;

- за дорученням міської ради готує рішення про передачу майна підприємствам, заснованим на комунальній власності;

- розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності;

- змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у комунальній власності;

- формує та подає на затвердження міської ради перелік об’єктів приватизації, що перебувають у комунальній власності;

- укладає угоди з посередниками щодо виконання робіт, пов’язаних з підготовкою об’єктів комунальної власності до приватизації, а також щодо продажу цих об’єктів;

- розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності і приймає відповідні рішення;

- вживає заходів по залученню до процесу приватизації іноземних інвесторів;

- утворює конкурсні комісії та організовує аукціони по продажу майна, що перебуває у комунальній власності;

- здійснює продаж об’єктів приватизації, укладає договори купівлі-продажу об’єктів комунальної власності;

- забезпечує надходження коштів від приватизації комунального майна до місцевого бюджету;

- здійснює управління та розпоряджається майном підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності на час приватизації;

- за дорученням міського голови готує проекти контрактів з керівниками підприємств міської комунальної власності; забезпечує систематичне інформування населення, органів місцевого самоврядування про хід приватизації та оренду комунального майна; - надає інформацію та роз’яснення щодо міських автобусних маршрутів загального користування у місті запитувачам інформації;

- вживає заходів з врегулювання порушень автотранспортного процесу при перевезенні пасажирів та багажу на маршрутах загального користування у місті;

- утворює конкурсну комісію з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста;

- розроблення та внесення на затвердження міської ради, виконавчим комітетом нормативних документів, щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- утворює конкурсну комісію з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста;

- здійснення контролю за безпечними умовами роботи автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху;

- розробляє маршрутну карту міста;

- готує пропозиції щодо маршрутів та графіків руху міського транспорту;

- організація контролю за виконанням умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста;

- готує заходи щодо перспектив розвитку міських перевезень на підставі вивчених пасажиропотоків та потреб населення в перевезеннях;

- організація і проведення засідань адміністративної комісії в межах повноважень, визначених законодавством;

- здійснює інші функції згідно з чинним законодавством та рішеннями міської ради.