Оголошення про конкурси

Дата: 28.03.2019р.

Житлово – комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області оголошує конкурс на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Покровська та розташоване за адресою:

м.Покровськ, м-н Южний, буд.41, загальною площею 46,6 м 2.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою становить 190100,00 грн.

Початковий розмір орендної плати становить 1000,00 грн. на місяць без
урахуванням ПДВ. Розмір орендної плати визначений згідно Методики розрахунку й порядку
використання плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Красноармійська від 27.06.2012р. №6/19-5.

Основні умовами конкурсу:
- запропонований найбільший розмір орендної плати за використання об'єкта оренди;
- своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (до 10 числа наступного за звітним місяцем);
- своєчасне проведення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна за рахунок орендаря;
- належне утримання та використання об’єкта оренди та прилеглої території;
- збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки
орендованого майна;
- дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта оренди;
- страхування орендованого майна протягом місяця після укладання договору оренди на користь орендодавця;
- строк оренди – 2 роки 11 місяців
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в Житлово – комунальному відділу Покровської міської ради через 7 календарних днів після опублікування оголошення о 10.00 за адресою: 85300 м. Покровськ, вул.Європейська, буд.22б.

Пропозиції подаються в окремому конверті з написом "На конкурс" з вказівкою об'єкту оренди, найменування і адреси заявника, запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії наступні матеріали:
1.Заява про участь у конкурсі.
2. Пропозиції щодо розміру орендної плати (не нижче розрахункової відповідно з Методикою розрахунку й порядку використання плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.
Красноармійська від 27.06.2012р. №6/19-5).
3. Інформацію про раніше укладені договори оренди майна й виконання їхніх умов.
4. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, що є юридичною особою:
- документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені копії установчих документів;
- відомості про фінансове становище (платоспроможності) учасника конкурсу з обліком дебіторської й кредиторської заборгованостей;
- довідку від учасника конкурсу про те, що у відношенні його не порушена справа про банкрутство;
- довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.
б) для учасників, що є фізичною особою:
- копію документа, що засвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлене доручення, видану представникові фізичної особи;
- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;
- декларацію про доходи.
5 Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).
6. Додаткові пропозиції до договору оренди - варіанти поліпшення орендованого майна.
Кінцевий термін прийняття пропозиції учасників конкурсу - за 3 днів додати проведення конкурсу. Заяви приймаються за адресою: 85300 м.Покровськ, вул.Європейська, буд.22б.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 099-532-92-39.